Ons Koskas Loop Oor!

Koskasinsamelings was ‘n groot sukses

Ons wil opreg dankie sê aan elke persoon wat in die afgelope tyd skenkings aan ons Koskasprojek gemaak het. Ons huidige voorraad stel ons in staat om meer as 150 kospakkies in die komende weke by behoeftige gesinne uit te kry.

Hierdie bediening gaan in die tyd wat kom ‘n sentrale rol speel in die uitlewing van ons roeping om Christus aan almal te bring.

Ons is baie opgewonde oor nuwe vennote en rolspelers wat na vore getree het saam met wie ons in hierdie tyd kan hande vat en saam ‘n groot verskil maak.

Ons is ook baie dankbaar vir die Cinnamon Spar wat ruimhartige afslag bied op die aankoop van kosvoorrade. Dit stel ons in staat om enige finansiële skenkings doeltreffend en goedkoop om te sit in broodnodige voorrade. Ons eerste bestelling by Spar is reeds onderweg. In samewerking met NG Strand Moederkerk en Strand-Suid, sal hierdie ekstra kospakkies van Spar aan die VGK Lwandle gemeente geskenk word om aan 35 gesinne uit te deel.