Leesrooster: Jaar B

Leesrooster: Jaar B

Revised Common Lectionary – Jaar B

Desember 2020 – November 2021