Huwelike

Voorgenome huwelike:

Ons is saam met julle opgewonde oor julle groot dag en wil dit graag vir julle spesiaal maak. Voltooi asseblief vir ons die volgende vorm sodat ons al die nodige inlgting kan bekom.

Algemene inligting

Besonderhede van Egpaar vir die Huweliksregister:

Bruidegom

Bruid

Ander belangrike inligting

Ten einde die regsitrasie af te handel gaan ons die volgende dokumentasie ook benodig – julle kan dit aan die leraar oorhandig of by die kerkkantoor beorg.

Fooie

Ons huidige fooie beloop R1160-00 preekfooi, asook reiskoste teen R3-00/km (volgens die sinodale riglyne).