Visie en Waardes

Visie en Waardes

Visie

Saam bring ons Christus aan almal

Ons Visie en Waardes

Strand-Noord NG Gemeente het ‘n missionale hart. Daarmee bedoel ons dat die Gees van God deur Jesus Christus die Groot Heelmaker van ‘n brose wêreld is. God nooi elkeen van ons om deel van hierdie avontuur te wees.

Vir ons beteken dit dat deur ons so in die wêreld moet leef dat mense die liefde van Christus sal ervaar en daarvolgens sal begin leef. Hoe gebeur dit? Vir ons speel dit uit in die uitleef van vyf waardes.

5 Waardes

  • Eerbied vir God
  • Omgee
  • Samehorigheid
  • Standvastigheid
  • Verdraagsaamheid

Ons Luisterteks

1Die Here het nou 72 ander dissipels gekies en hulle in pare vooruit gestuur na al die dorpe en plekkies wat Hy wou besoek. 2Dít was sy instruksies aan hulle: “Die oes is só groot, maar die werkers is so min. Bid tot die Here wat in beheer is van die oes, en vra dat Hy meer werkers in die veld sal stuur. 3Gaan nou, en onthou dat Ek julle soos lammers tussen wolwe instuur. 4Moenie enige geld saamvat nie, of ’n reissak of selfs ’n ekstra paar sandale nie. En moenie enigiemand langs die pad groet nie.5“Elke keer wanneer julle ’n huis binnegaan, spreek die vredesgroet daaroor uit. 6As dié wat daar bly, dit waardig is, sal die seën bly; as hulle dit nie is nie, sal die seën na julle toe terugkom. 7Wanneer julle in ’n dorp aankom, moenie van huis tot huis gaan nie. Bly op een plek, eet en drink wat hulle aan julle voorsit. Moenie huiwer om gasvryheid te aanvaar nie, want dié wat werk, verdien hulle loon.8“As ’n dorp julle verwelkom, eet wat ook al aan julle voorgesit word. 9Genees die siekes wat daar woon, en sê vir hulle: ‘Die koningsheerskappy van God is nou naby julle.’ 10Maar as ’n dorp weier om julle te ontvang, gaan uit in die strate en sê: 11‘Ons vee die stof van julle dorp van ons voete af as ’n openbare aankondiging van julle oordeel.

Lukas 10