Sirkels

Sirkels

Sirkels – Om te groei saam met ander

Ons het geloofsvriende nodig om te kan groei as volgelinge van Jesus. Soms ontstaan sulke vriendskappe organies en spontaan. Ons maak sulke vriende by die kerk, werk, skool en gemeenskap en laat toe dat die lewe se normale ritmes ons nader aan mekaar laat groei. Ander kere het ons nodig om doelbewuste ritmes en ruimtes te skep sodat sulke geloofsvriendskappe in ons lewe ‘n werklikheid kan word. By Strand-Noord noem ons sulke vriendskapsruimtes: “Sirkels”. Ons ervaring is dat wanneer sulke groepe goed funksioneer, dit die beste geleentheid skep vir diep geloofsvriendskappe.

Op hierdie bladsy wil ons jou aanmoedig om een van vyf goed te doen:

  • Word deel: Jy kan aanmeld om by ‘n bestaande sirkel in te skakel (indien moontlik).
  • Meld aan: Jy is deel van ‘n aktiewe sirkel, maar is onseker of die gemeente van julle weet. Laat dus van jou hoor!
  • Begin ‘n sirkel: Jy glo dat die Here dit op jou hart lê om ‘n nuwe sirkel te begin en jy benodig leiding daarvoor.
  • Maak plek: Jy is deel van ‘n bestaande sirkel en julle het nog plek vir ander wat by ‘n sirkel wil inskakel.
  • Verdiep jou sirkel: Jou sirkel kan doen met ‘n tyd van begeleiding deur een van die predikante of ander sirkelleiers sodat julle dieper as geloofsvriende kan groei.