Doop

Ons wil graag ons baba doop.

(2149)Dit is vir ons ‘n feestlike voorreg om te deel in hierdie mooi geleentheid. Neem asseblief net kennis van die volgende:

– Ons reserveer gebruiklik die tweede Sondag van elke maand as doop-geleentheid. Gee asb vroegtydig kennis indien julle ‘n ander datum wil versoek.

– Vul asb die onderstaande detail in vir die nodige administrasie.

– Een van die leraars sal so spoedig moontlik met julle in verbinding tree vir ‘n doopgesprek.

Ons hoop hierdie inligting help! Indien julle enige verdere navrae het kontak gerus die kantoor.

=