Leesrooster

Leesrooster

Die Leesroostertekste vir die week:


Wat is die Leesrooster?

Ons gemeente leef in pas met die kerkjaar en die gebruik van die leesrooster help ons daarmee. Indien jy wonder hoe dit werk, hier is ‘n kort verduideliking.

Die Leesrooster wat ons volg (algemeen bekend as die Revised Common Lectionary – RCL) is ‘n weeklikse program van 4 tekste uit die Ou – en Nuwe Testament in ‘n driejaar siklus (Jaar A, B, en C). Uit die Nuwe Testament word daar vir die hele jaar gekonsentreer op een van die Sinoptiese Evangelies (Matteus, Markus en Lukas). Die Evangelie van Johannes word tussen-in hanteer. Hierdie indeling van tekste sluit ten nouste aan by die ritme van die kerkjaar (bv Advent, Lydenstyd, Pinkster, ens). Die tweede lesing kom gewoonlik uit Handelinge of een van die ander boeke van die NT.
Die Ou Testamentiese lesings behels altyd ‘n Psalm gekombineer met ‘n teks uit een van die ander boeke.

Die voorgestelde skrifgedeeltes is gewoonlik korter gedeeltes uit die boeke en kan goedskiks alleen gelees word maar dit nooi ons eintlik uit om die teksgedeeltes voor en na dit ook te lees. Op hierdie manier kan groot dele van die Bybel in elke 3 jaar deurgewerk word.

Ons leraars kies een of meer van die tekste as hul fokusteks vir die erediens se prediking. Die res van die tekste word dikwels ingeweef in die res van die erediens.

Leesrooster in 3 jaar.

Jaar A

Jaar A van die leesrooster strek van Desember 2019 tot November 2020. Die Evangelie van Matteus vorm die ruggraat van hierdie leesroosterjaar.

Jaar B

Jaar B van die leesrooster strek van Desember 2023 tot November 2024. Die Evangelie van Markus is die fokus-evangelie van die hierdie leesrooster jaar.

Jaar C

Jaar C van die leesrooster strek van Desember 2021 tot November 2022. Die Evangelie van Lukas word gedurende hierdie jaar deurgelees.