Teengif en Vergifnis

Dit is een ding om die dood te probeer systap met ‘n teengif of ‘n entstof, maar om die lewe voluit te leef vra ‘n heel ander uitkyk. In hierdie week se leesroostertekste gesels ons oor hoe dit sin maak om die uitdagings en probleme raak te sien en beter te verstaan, maar dat die Goeie Nuus van die Evangelie ons nooi om verby die bedreigings te kyk en God se eindelose genade in Christus raak te sien.

  • Teks: Numeri 21 / Johannes 3
  • Aanbieder: Fourie Rossouw
  • Sondag 14 Maart 2021 – 4de Lydensondag.

Luisterteks

Numeri 21:4-9

Die koperslang
4Om by die gebied van Edom verby te kom, het die Israeliete van Horberg af in die rigting van die Rietsee getrek. Op pad daarheen het die volk ongeduldig geword 5en teen God en Moses uitgevaar: “Waarom het U ons uit Egipte laat trek net om in die woestyn te sterwe? Hier is nie brood en water nie, en ons is sat vir hierdie slegte kos.”
6Die Here het toe giftige slange onder die volk ingestuur. Die slange het die mense gepik en baie Israeliete het gesterf. 7Toe kom die volk na Moses toe en bely: “Ons het teen die Here en teen u gesondig met wat ons gesê het. Bid tog tot die Here dat Hy die slange van ons af wegneem.”
Moses het toe vir die volk gebid, 8en die Here het vir Moses gesê: “Maak ‘n beeld van ‘n giftige slang en sit dit op ‘n paal. Elkeen wat gepik is en daarna opkyk, sal lewe.”
9Moses het toe ‘n koperslang gemaak en dit op ‘n paal gesit. As iemand wat deur ‘n slang gepik is, na die koperslang opkyk, het hy bly leef.