Naweeknuus 02-07-2023

Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade, sy trou verkondig aan komende geslagte.

Psalm 89:2

Wat gebeur hierdie week?

Erediens 10:00
Aanlynboodskap 10:00
Kinderkerk: Geen
Aandkerk: Geen

  • Tema: Jesus se menswording en aardse lewe – en ons dors na God in die uitdagings van die lewe.
  • Ds. Leon Marais

Voorbidding

Ons tree saam in gebed vir die volgende lidmate en hulle families:

  • Zhara du Toit en haar hele gesin van De Beersweg.
  • Erna Smit van St Tropez.
  • Jean de Klerk van Sarel Cilliersstraat.
  • Fanie van der Linde van Muirfield Crescent.
  • Michael Silke van Brandstraat.
  • Sunita Holwill van Goudahof.

Ons dink aan en bid vir families wat iemand aan die dood afgestaan het :

  • Bosman Rossow van Brandstraat is oorlede.
  • Elsa Scholtz van Maritana is oorlede.

4 Julie 18:00
(In die Kuiersaal)

Helderberg angs & depressie groep samekoms.
Woensdag 5 Julie 19:00-20:30
Helderberg Gemeente.
Firmountweg 82 Somerset Wes

Ons Moederskamer gaan oor die volgende paar weke ‘n nuwe baadjie aantrek. Tot die projek klaar is nooi ons mammas, pappas en onder 3’s om die diens in die Kuiersaal by te woon.