Ontwikkel ons kerk

Pinkster 2023 – Woensdag 24 Mei

  • Tema: Dis ons kerk – Ontwikkel
  • Teks: Handelinge 10:33-36
  • Aanbieder: Fourie Rossouw
  • Stilword-Psalm: Ps 25

Stilword-Psalm

Maak my u wil bekend, Here,
leer my u paaie.
Laat u waarheid my lei en onderrig my daarin,
want U is God, my redder.
In U stel ek elke dag my verwagting.
Dink aan die liefde en trou, Here,
wat U van altyd af betoon het.

Wonder saam oor die volgend vrae

  • Watter gewoontes kan jou help om te ontwikkel as gelowige?
  • Wie is die mense op jou geloofspad wat jou beïnvloed?
  • Wat bemoeilik jou ontwikkeling / verandering?
  • Hoe help ons mekaar hiermee?
  • Waar sien jy ruimte vir verandering / ontwikkeling in jou lewe?
Volgende
Nuwe Vensters