Omdat!

  • Teks: Handelinge 17:16-34
  • Leon Marais

Sonder die opstanding is daar geen Goeie Nuus nie!