aan ALMAL?

Kom saam op ‘n asemrowende reis! Van diep binne in jou Bybel tot die verste uiteindes van die aarde… Hierdie is ‘n baie groot Storie!

  • Teks: Handelinge 8:26-40 en Lukas 11:29-32
  • Aanbieder: Leon Marais
  • 2 Mei 2021

Handelinge 8

Filippus en die Etiopiër
26’n Engel van die Here het vir Filippus gesê: “Maak jou klaar en gaan teen die middag na die pad wat van Jerusalem af Gasa toe loop.” Dit is ‘n stil pad.
27Filippus het toe klaargemaak en gegaan.
‘n Ontmande Etiopiër wat ‘n hoë pos beklee het aan die hof van die kandake, soos die koningin van Etiopië genoem is, en wat haar geldsake beheer het, het na Jerusalem toe gekom om te aanbid. 28Hy was nou op pad terug en het op sy wa gesit en lees uit die profeet Jesaja. 29Toe sê die Gees vir Filippus: “Gaan loop saam met daardie wa.”
30Filippus het daarheen gehardloop en gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees. Hy vra toe vir hom: “Verstaan u wat u lees?”
31Die Etiopiër antwoord: “Hoe sou ek kon as niemand dit vir my uitlê nie?”Hy het Filippus gevra om op te klim en by hom te kom sit. 32Die Skrifgedeelte wat hy gelees het, was dit:“Soos ‘n skaap is Hy gelei om geslag te word;en soos ‘n lam wat stil is as hy geskeer word,het Hy nie sy mond oopgemaak nie.
33In sy vernedering het daar nie reg aan Hom geskied nie.Wie sal van sy nageslag kan vertel?Sy lewe op aarde word beëindig.”
34Die amptenaar vra toe vir Filippus: “Sê vir my, asseblief, van wie praat die profeet hier, van homself of van iemand anders?”
35Filippus het by hierdie Skrifgedeelte begin en die evangelie oor Jesus aan hom verkondig.
36Onderweg kom hulle toe by water aan, en die amptenaar sê: “Hier is water. Wat verhinder dat ek gedoop word?”
38Toe het hy die wa laat stilhou. Filippus en die hofdienaar het albei in die water in gegaan, en Filippus het hom gedoop. 39Toe hulle uit die water kom, het die Gees van die Here vir Filippus weggeneem. Die amptenaar het hom nie meer gesien nie en het sy reis met blydskap voortgesit.
40Filippus is later in Asdod aangetref. Hy het daarvandaan deur al die dorpe gegaan totdat hy in Sesarea gekom het, en oral het hy die evangelie verkondig.

Lukas 11

29Toe die mense aanhou saamdrom, het Jesus hulle begin toespreek en gesê: “Die mense van hierdie tyd is ‘n verdorwe geslag. Hulle vra ‘n wonderteken, maar daar sal geen teken aan hulle gegee word nie behalwe die teken van Jona. 30Net soos Jona vir die mense van Nineve ‘n teken was, so sal die Seun van die mens ‘n teken wees vir die mense van vandag. 31Die koningin van die Suide sal op die oordeelsdag opstaan saam met die mense van vandag en teen hulle getuig. Sy het immers van die uithoeke van die aarde af gekom om na die wysheid van Salomo te luister. En hier staan Een wat groter is as Salomo! 32Die mense van Nineve sal op die oordeelsdag opstaan saam met die mense van vandag en teen hulle getuig. Die mense van Nineve het hulle immers op die prediking van Jona bekeer. En hier staan Een wat groter is as Jona!”