Preke on Roeping

Preke on Roeping

Epic

Tekslesing: 2 Timoteus 4:11-16 Openbare belydenis van geloof Nagmaal

on/moontlik

‘n Jongman se stryd kan my en jou help om rigting te kry in ons eie materialistiese wêreld.

Rein?

Wat beteken godsdiens? En waar gebeur dit?