Preke on Geweld

Preke on Geweld

Pyn

Klaagliedere: die pynvolle woorde van mense aan God, word God se hoopvolle woorde aan ons…