Preke on Familie

Preke on Familie

Loop oor …vir ons kinders-2

Ons diens vanoggend is deel van ons Uitreikmaand-tema van “Loop oor”. Ons vra na ons kerk se betrokkenheid by kinders binne en buite ons gemeente by wyse van ‘n praatjie. (Daar was planne vir die opneem van die eerste diens – maar tegniese moeilikhede het dit egter in die wiele gery.) Tema: Loop oor …vir ons kinders Aanbieders: Leon Marais en Renée Jansen van Vuuren (10:00 Kykstroom)

Epic

Tekslesing: 2 Timoteus 4:11-16 Openbare belydenis van geloof Nagmaal