Preke on Angs

Preke on Angs

Die Ruimtemaker

Psalm 4 is ‘n moed-in-praat Psalm vir elkeen wat soms oorweldig, ingeperk of benoud voel. Dit is vol praktiese wysheid om jou pad uit die donker na die lig te vind.