Uitreikmaand 2022 - Loop Oor!

Uitreikmaand 2022 - Loop Oor!

Loop oor: die wye wêreld in!

Ds. Daniël de Wet lei ons erediens vanoggend. Hy is die Predikant in Sinodale Diens vir getuienis en help ons om ons rol in die verspreiding van die Goeie Nuus vér buite ons gemeente se grense te verstaan.