Naweeknuus 31-03-2024

Hy is nie hier nie, want Hy is uit die dood opgewek, soos Hy gesê het. Kom nader en kyk: daar is die plek waar Hy gelê het. 

Matteus 28:6

Goeie Vrydag – Nagmaal

Eredienste 08:15 & 10:00
Aanlynboodskap 10:00
Kinderkerk 10:00 (alle grade in Grootsaal)

  • Tema: Ons onthou met Woord en Klank.
  • Ds. Leon Marais

Paassondag

Eredienste 08:15 & 10:00
Aanlynboodskap 10:00

  • Teks: Markus 16:1-8
  • Tema: Hy is nie daar waar jy Hom soek nie
  • Ds. Fourie Rossouw

Ons tree saam in gebed vir die volgende lidmate en hulle families:

  • Pieter Kruger van De Beersweg.
  • Annie Smit van Altena.
  • Gerhard Steyl van Faganstraat.

Lootjies kan tot en met Donderdag 4 April by die kantoor gekoop word, teen R20 vir een lootjie of R50 vir drie.

By voorbaat dankie aan elke speler, borg, lidmaat & vrywilliger wat help om hierdie jaar se gholfdag suksesvol te maak.
Sterkte aan almal wat gaan deelneem!