Naweeknuus 28-01-2024

Waarlik, wie anders as die Here is God? Ja, wie anders as ons God is ‘n rots?

Psalm 18:32

Erediens & Aanlynboodskap 08:15

  • Ds. Leon Marais
  • Teks: Markus 1:21-29
  • Tema: Besete

Erediens & Aanlynboodskap 10:00

  • Ds. Fourie Rossouw
  • Teks: 1 Korintiërs 8:1-13
  • Tema: Liefde weet

Ons tree saam in gebed vir die volgende lidmate en hulle families:

  • Zhara du Toit van De Beersweg.
  • Thys Botha van De Jonghstraat.

Ons bid vir families wat iemand aan die dood afgestaan het:

  • Ryka Louw van Lochnerstraat se seun, Vernon Humphries, is oorlede.

Ons bid vir die wêreld:

  • Ons bid vir die oorlog tussen Israel en Hamas.