Naweeknuus 26-02-2023

Dit is waarom elke gelowige in ‘n tyd van nood tot U bid; selfs vloedwaters sal hom nie skielik oorval nie. U is vir my ‘n skuilplek, U beskerm my teen aanvalle, U laat my oorwinningsliedere sing.

Psalm 32:6-7

Wat gebeur hierdie week?

Eredienste 08:15 & 10:00
Aanlynboodskap 10:00
Kinderkerk 10:00
Aandkerk 18:00

 • Teks: Romeine 5:12-21
 • Tema: ‘n “stoute ou foutjie”?…
 • Ds. Leon Marais

Voorbidding

Ons tree saam in gebed vir die volgende lidmate en hulle families:

 • Zhara du Toit van De Beersweg.
 • Annette Raubenheimer van Maritana.
 • Jean de Klerk van Sarel Cilliersstraat.
 • Henri & Misha du Toit van Olivierstraat se dogtertjie, Sally-Ann.
 • Gustav Röth van Greystraat.

Ons bid vir die wêreld:

 • Geletterdheid-projek in MOSAMBIEK.
 • Peuterkerk (3-4 jaar) & Kleuterkerk (5-6 jaar) in die sentrum.
 • Gr1-6 Grootgroep in die groot saal.
 • Great 7’s in die sentrumsaal.
 • Aandkerk vir gr.8-12 18:00.

Enige navrae: Bianca 082 552 8364

Wêreldbiddag vir Vroue
Vrydag 3 Maart

Strand-Noord Kuiersaal 09:30.
“Ek het van julle geloof gehoor.” Kollekte: Bybelverspreiding

Wêreldbiddag vir Manne
4 Maart 2023

Suider-Strand NG Gemeente 09:30-10:30

Dinsdag 7 Maart 2023


10 Maart 2023
Strand Gholfklub

Vir borge, kontak asseblief die kerkkantoor.
Enige items / donasies vir ons kruiwa en lucky draws
kan ook asseblief by die kerkkantoor afgegee word.