Naweeknuus 25-02-2024

Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos dié van ‘n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop.

Habakuk 3:19

Tweede Lydensondag

Eredienste & Aanlynboodskappe 08:15 & 10:00

  • Ds. Leon Marais
  • Teks: Psalm 22
  • Tema: Voel

Ons tree saam in gebed vir die volgende lidmate en hulle families:

  • Pieter Kruger van De Beersweg.
  • Anton Swiegelaar van Greystraat.
  • Almero Greybe van Maritana.

Ons dink aan & bid vir families wat iemand aan die dood afgestaan het:

  • André Boonzaier van Da Gama is oorlede.

Om 09:30 in die
Kuiersaal
“Ek dring aan…Verdra mekaar in liefde.”

Melktertkommissie
Hamburger 

Wegneemetes
Vrydag 1 Maart

Verkope sluit Woensdag 28 Februarie!