Naweeknuus 24-12-2023

Die loflied van Maria

En Maria het gesê: “Ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God, my Verlosser, omdat Hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat Hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy Naam! Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan dié wat Hom eer. Kragtige dade het Hy met sy arm verrig: hoogmoediges in hulle eiewaan het Hy uitmekaargejaag; maghebbers het Hy van trone afgeruk en geringes verhoog; behoeftiges het Hy oorlaai met goeie gawe en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het Hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming soos Hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid.”

Lukas 1: 46-55

Sondag 24 Desember – Vierde Advent
Erediens & Aanlynboodskap 10:00
Ds. Fourie Rossouw

Maandag 25 Desember – Kersdag
Eredienste & Aanlynboodskappe 07:00 & 08:30
Ds. Fourie Rossouw

Sondag 31 Desember – Oujaar, Doop
Erediens & Aanlynboodskap 10:00 & 19:00
Ds. Leon Marais

Sondag 7 Januarie – Doop
Erediens & Aanlynboodskap 10:00
Ds. Leon Marais

Sondag 14 Januarie
Erediens & Aanlynboodskap 10:00
Ds. Fourie Rossouw

Ek bid dat God jou dra, oor paaie van gevaar,
Sy lig laat skyn oor al jou kommer en vrae.
Ek bid dat hierdie Kersfees jy geen twyfel in jou hart sal dra,
maar dat glimlagte en goeie dae, hierdie Kersfees
genoeg blydskap sal bring om vir ewig rond te dra.
Ek bid dat God jou geliefdes, al is van hulle dalk ver,
saam jou gebede en toekoms hoop,
sal toevou in Sy liefde, en hulle almal goed bewaar.
Mag hierdie goeie tyd net meer liefde in jou hart wakker maak
om ‘n ander se hand te vat, al het hulle harte liefde vergeet.
Maar bo dit alles hierdie Kersfees, mag jy God se liefde ervaar,
mag jy Sy teenwoordigheid in alles om jou gewaar.
Ek bid dat God jou optel en by Sy Vader voete laat rus
sodat wanneer hierdie Feestyd se dae, al minder raak,
Hy jou in sy krag, die nuwe jaar, verder en hoër sal laat vaar.
Tarina Sadler