Naweeknuus 24-03-2024

palmsondag

Sê vir Sion: Kyk, jou Koning kom na jou toe; Hy is nederig en Hy ry op ‘n donkie, op die vul van ‘n pakdier.”

Matteus 21:5

Sesde Lydensondag, Palmsondag

Eredienste & Aanlynboodskappe 08:15 & 10:00

  • Ds. Fourie Rossouw
  • Teks: Filippense 2:5-11
  • Tema: Die ingesteldheid van ‘n Christen

Ons tree saam in gebed vir die volgende lidmate en hulle families:

  • Pieter Kruger van De Beersweg.
  • Annie Smit van Altena.
  • Gerhard Steyl van Faganstraat.

Ons dink aan & bid vir families wat iemand aan die dood afgestaan het:

  • Jannie Tranter van Seemeeu is oorlede.
  • Gustav Jacobs van Serenitas is oorlede.

Oud en jonk word genooi om Maandag 25 Maart – Donderdag 28 Maart paaseiers op die kerk perseel te kom soek.

Hierdie jaar stel ons die “lucky draw” oop vir almal wat nie gholf speel nie. Opwindende pryse is op die spel!
Lootjies kan Sondag na afloop van die diens en gedurende die week by die kantoor gekoop word.