Naweeknuus 21-01-2024

Soek hulp en beskerming by die Here, soek gedurig sy teenwoordigheid.

1 Kronieke 16:11

Erediens & Aanlynboodskap 08:15

  • Ds. Fourie Rossouw
  • Teks: Markus 1:14-20
  • Tema: Op jou naam

Erediens & Aanlynboodskap 10:00

  • Ds. Leon Marais
  • Teks: 1 Korintiërs 7:29-31
  • Tema: Vir

Ons tree saam in gebed vir die volgende lidmate en hulle families:

  • Zhara du Toit van De Beersweg.
  • Koos van Schoor van Maritana.
  • Koos van Dyk van Schonenberg.

Ons bid vir die wêreld:

  • Ons bid vir die oorlog tussen Israel en Hamas.

Maandagoggend begin ons Week van Gebed en sluit Donderdag aand 20:00 af. Die kerkruimte sal in die oggend tussen 06:00-08:00 en in die aand tussen 18:00-20:00 beskikbaar wees vir stille aanbidding en nadenke.