Naweeknuus 11-02-2024

person standing on road
Photo by Adil on Pexels.com

Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.

Spreuke 3:5-6

Doop
Eredienste & Aanlynboodskappe 08:15 & 10:00

  • Ds. Fourie Rossouw
  • Teks: Markus 9:2-9
  • Tema: Ook maar net mens

Ons tree saam in gebed vir die volgende lidmate en hulle families:

  • Pieter Kruger van De Beersweg.

Ons bid vir families wat iemand aan die dood afgestaan het:

  • Frieda Groenewald van Herschellstraat is oorlede.

Ons bid vir die wêreld:

  • Vir ons sendeling in Reni, Oekraïne, Michell Potgieter. Vir die beskerming van Reni en ‘n einde aan die oorlog.

Met nagmaal
18 Februarie

Melktertkommissie
Wegneemetes
Vrydag 1 Maart