Naweeknuus 10-03-2024

God is vir ons ‘n toevlug en ‘n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood.

Psalm 46: 2

Vierde Lydensondag, Doop

Eredienste & Aanlynboodskappe 08:15 & 10:00

  • Ds. Leon Marais
  • Teks: Efesiërs 2:1-10
  • Tema: Gered?

Ons tree saam in gebed vir die volgende lidmate en hulle families:

  • Pieter Kruger van De Beersweg.
  • Jannie Tranter van Seemeeu.
  • Talana Groenewald van Maraisstraat se ma, Talana Lubbe.
  • Gerhard Steyl van Faganstraat.

Ons dink aan & bid vir families wat iemand aan die dood afgestaan het:

  • Woelie Wagener van Burnardstraat is oorlede.
  • Anton Swiegelaar van Greystraat is oorlede.