Naweeknuus 04-02-2024

Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang omdat U alles geskep het; deur u wil het alles ontstaan en is dit geskep.

Openbaring 4:11

Eredienste & Aanlynboodskappe 08:15 & 10:00

  • Ds. Leon Marais
  • Teks: Markus 1:29-39
  • Tema: Rigting

Ons tree saam in gebed vir die volgende lidmate en hulle families:

  • Zhara du Toit van De Beersweg.
  • Thys Botha van De Jonghstraat.
  • Fien Barnard van Altena.

Ons bid vir families wat iemand aan die dood afgestaan het:

  • Arÿ van Eeden van Serenitas is oorlede.
hande wat bid gebed

Kankerondersteuningsgroep
6 Februarie om 18:00

8 Februarie om 10:00

Melktertkommissie
Wegneemetes
Vrydag 1 Maart