Kinderkerk Aanlyn – 30 Augustus 2020

Kinderkerk Aanlyn – 30 Augustus 2020

Wie is ek?

Is ek my werk, sertifikaat, prys of beker?
Is ek alles wat ek reg of verkeerd doen?Is ek wat mense van my sê?Wat sê God is ek?En hoe laat dit my voel?
Lukas 18:15-16 – “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie.”
Ek is belangrik vir Jesus!