Leesrooster Jaar C

Leesrooster 18-09-2022

Jeremia 8:18-9:1 Psalm 113 1 Timoteus 2:1-7 Lukas 16:1-13 Jeremia 8:18-9:1 Ek is in die rou 18 My smart oorweldig my, ek is hewig ontsteld. 19 Hoor hoe benoud roep my volk uit ‘n ver land: “Is die Here nie meer in Sion nie? Is Sion se Koning nie meer in hom nie?” Waarom tart hulle My met hulle afgodsbeelde, met hulle vreemde nikswerd gode? 20 “Die oes is af, die somer is verby, en ons is nog nie gered…