Preke on Matthew

Preke on Matthew

Wat is jou probleem?

Jy jy ‘n BIG HAIRY AUDACIOUS GOAL? Jesus daag ons uit om ons lig te laat skyn sodat die wêreld God sal verheerlik.