Preke on Joshua

Preke on Joshua

-te of -teen.

Baie mense hoop en bid dat God aan hulle kant is. Die verhaal van Josua wys dat dit die verkeerde vraag is om te vra.