Boeke-projek van Veritas College in Mosambiek

Boeke-projek van Veritas College in Mosambiek

Boeke vir die opleiding van kerkleiers

Die boeke-projek is ‘n geleentheid vir lidmate om die opleiding van kerkleiers in Mosambiek te ondersteun. Op die foto hieronder is leraars van verskillende kerke besig om by Dorothea Sending in Tete opgelei te word as fasiliteerders van Veritas College in Mosambiek. Hulle is nou toegerus om hulle eie lidmate verder te bemagtig om die Woord in hulle eie konteks te bedien!

Veritas College in Mosambiek

Die deelnemers van ons opleiding dra wel by tot die onkoste om die werkboeke te druk, maar dit is maar ‘n kwart van die werklike koste. ‘n Werkboek kos minstens R100, waarvan ons deelnemers R25 (sowat 100 Meticais) bydra. Die rede is dat die inkomstevlakke van mense hier heelwat laer is as in die Westerse samelewing.

Ek staan baie keer verstom en beskaamd as ek die vreugde sien van mense wat min besit, en nogtans klaarkom met wat hulle het! Hulle is mense wat lekker kan lag.

Riaan Terblanche
Veritas College in Mosambiek
Hierbo is ‘n foto waar die pastore van Murrumpula in Zambezia Provinsie ‘n ligte oomblik in die opleiding geniet.

Op hierdie stadium is daar in Mosambiek nog steeds ‘n verbod op kerkbyeenkomste, maar is ons besig om met Whatsapp in Tete opleiding te gee vir pastore in samewerking met Dorothea Sending. 

Ons leierskap (foto hieronder) het ‘n beplanning vir die toekoms gedoen, berei ons ook voor om waneer die beperking op byeenkomste opgehef word, weer te begin met opleiding. Ons het reeds in die geloof werkboeke in Malawi laat druk, en is gereed om wanneer die grense oopgaan, die boeke gaan haal en wanneer byeenkomste wettig is weer te begin met opleiding. 

Veritas College in Mosambiek

Snoekbraai ten bate van die boeke-projek van Veritas College in Mosambiek

Bestel jou kaartjies voor 18 Augustus 2020

Elke jaar onderneem die Getuieniskommissie om ‘n heerlike snoekbraai te hou ten bate van hierdie belangrike projek. Vir meer inligting oor die snoekbraai en om jou kaartjies te koop, klik op die onderstaande skakel.

Een kommentaar

Kommentaar is afgeskakel.