ACVV Bright Lights Sopkombuise

ACVV Bright Lights Sopkombuise bring hoop in grendeltyd

Grendeltyd stel nuwe eise

Met die begin van die nasionale grendeltyd, het ACVV Bright Lights `n groot uitdaging in die gesig gestaar. Die streng maatreëls van grendeltyd het die voortsetting van sekere dienste bedreig. 

29 kinders het daagliks twee etes per dag ontvang en ook ingeskakel by die verskillende programme. Ongelukkig moes hierdie belangrike program gestaak word weens die Covid-19 maatreëls. Dit was vir ons ‘n groot bekommernis. Vir die meeste van hulle, was dit hul enigste ete vir die dag.

ACVV Bright Lights Sopkombuise

Die idee vir ‘n sopkombuis word gebore

Aanvanklik het ACVV Bright Lights begin om kospakkies by hierdie spesifieke gesinne uit te deel. Weens verskeie redes was hul betrokkenheid by kospakkies nie volhoubaar vir die personeel nie. ‘n Meer innoverende benadering was dus nodig.  Dit is vanwaar die idee vir sopkombuise gekom het. Hulle fokus was die 3 verskillende gemeenskappe waar die kinders vandaan kom, naamlik Lwandle, Broadlands Park en Macassar. Lokale en leiers was geïdentifiseer vir die maak en bediening van etes. Daar was aanvanklik verwag dat hulle voedsel sou voorsien aan ongeveer 50 kinders per area, een maal per week. 

‘n Groot impak!

Die span se wildste verwagtinge was egter oortref. Gou was daar besef dat die nood in die gemeenskap baie groot is. Die aantal kinders daagliks gestyg. So is daar ook besluit om die aantal dae te vermeerder na 5 dae per week. Die span van ACVV Bright Lights bedien nou tussen 70 en 200 maaltye daagliks per gemeenskap. Dit is `n gemiddelde van 1 000 persone per week. 

Ons voel beslis gelukkig met die impak wat die kombuise in die gemeenskap maak. Die projek was egter nooit deel van ons begroting nie. Dit is nou slegs moontlik deur ondersteuning wat ons vanuit die gemeenskap ontvang. Dit verseker dat ons kan voortgaan met hierdie diens. 

André Putter

Raak betrokke!

Vir meer besonderhede oor jy kan betrokke raak by hierdie belangrike projek, kontak vir André Putter by acvvbright@telkomsa.net / 0636193010.