• Eerbied_k
  • Omgee_k
  • Samehorigheid_k
  • Standvastigheid_k
  • Verdraagsaamheid_k

Wie ons is

Print Friendly, PDF & Email

Ons gemeente is ‘n gevestigde NG Kerk in Strand-Noord. Op die skakel langsaan kan jy bietjie meer lees oor verskillende aspekte van ons verhaal: Ons Storie is die verhaal van ons ontstaansgeskiedenis. Ons Konteks handel oor die interessante proses wat ons gevolg het om nuut te kyk na ons omgewing en ons rol as gemeente daarin. Uit hierdie twee perspektiewe het ons uiteindelik Ons Waardes ontdek wat rigting gee aan al ons werksaamhede. Ons Leraars, Personeel en Kerkraad is ‘n bietjie verdere bekendstelling aan die persone wat agter die skerms besig is.

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou