Wat ons doen

Wat ons doen

Kerk in die buurt_klein

Ons glo in Jesus se Koninkryk – en dat Hy ons deur sy Gees deel maak daarvan. Daarom weet ons dat die Here ons roep om daadwerklik sy hande en voete te wees in ons omgewing. Ons droom is dat soveel as moontlik van ons lidmate by EEN van ons werksaamhede sal inskakel. So maak ons elkeen ‘n klein bydrae tot ‘n groot doel: om God se Koningskap te verwerklik hier in die Strand.

Aan die regterkant kan jy skakels kry na verskillende moontlike areas waarby jy kan inskakel. Kyk dit gerus  deur en kontak die persone wat aan die stuur staan – ons sal jou baie graag wil betrek!