• Eerbied_k
  • Omgee_k
  • Samehorigheid_k
  • Standvastigheid_k
  • Verdraagsaamheid_k

Voorwoord

Print Friendly, PDF & Email

Ek onthou nog . . . Die geskiedenis van die N G Kerk Strand-Noord – ‘n Ander perspektief.

Voorwoord

Met hierdie voorwoord wil ek eintlik die leser waarsku liewer as om hom of haar voor te berei op dit wat in hierdie skrywe wag.

Om mee te begin is ek nie ‘n taalpuris nie, stel nie belang om een te word nie, en gaan my nie as een probeer voordoen nie. Indien die leser op ‘n taalfout sou afkom, of indien ‘n werkwoord dalk te vroeg in die sin sy lêplek sou kry, moet die leser asseblief daarmee verlief neem, en aanvaar dat ek dit daar geplaas het omdat ek dit daar wil hê, en nie noodwendig omdat ek dit uit onkunde so gedoen het nie, hoewel laasgenoemde hoegenaamd nie uitgesluit kan word nie. Daarbenewens is ek geneig om lang sinne te skryf. Dis hoe ek skryf. Lang sinne. Behalwe so hier en daar. Dan skryf ek kort sinne wat nie noodwendig aan taalkorrekte sinsbou voldoen nie. Dis hoe ek skryf.

Dankie dat u verstaan en bereid is om verder te lees, want hier kom nog ‘n onthulling oor myself. Ek is nie ‘n geskiedskrywer nie! Weereens gee ek nie voor dat ek een is nie, is ek nie van plan om een te word nie, en gaan ek nie probeer om hierdie skrywe aan geskiedskrywerstandaarde te laat voldoen nie. Hierdie skrywes van my se doel is nie om presiese, spesifieke en/of  korrek gedateerde feite neer te stip nie. Ek sal probeer om die dinge wat ek skrywe naastenby en ongeveer in kronologiese orde te rangskik, maar aangesien ek dit eers aan die einde van die skrywes sou kon doen en ek die skrywes graag soos dit van die sleutelbord af kom vir lees beskikbaar wil stel, sal dit nie eintlik werk nie. Ek skrywe dus soos ek dit onthou, feite, herinneringe, datums en dies meer – aldus die titel: “Ek onthou nog . . .”

Ek is in die Strand gebore, in die huis waarin ek tans woonagtig is. My pa was deel van die afstigting van ons gemeente uit die Moedergemeente, en hy was aktief betrokke by die bou van beide die kerksaal en die kerkgebou. Ek was in die gemeente se sondagskool, is hier voorgestel en aangeneem (ek is in Strand (Moeder) gemeente gedoop – daar was nog nie ‘n Strand Noord gemeente nie), is hier getroud en my kinders is ook hier gedoop en voorgestel. As sodanig is dit my enigste kwalifikasies vir die skrywe van hierdie perspektief op ons gemeentegeskiedenis.

As u, my liewe leser, dus bereid is om op hierdie voorwaardes voort te lees, en bereid is om te aanvaar dat hierdie nie probeer om ‘n litirêre oorsig van ons gemeente se geskiedenis te wees nie, heet ek u hartlik welkom in my gedagtes en herrinneringe van die ontstaan en voortbestaan van die N G Kerk se gemeente van Strand Noord.

 

Die Skrywer

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou