• Eerbied_k
  • Omgee_k
  • Samehorigheid_k
  • Standvastigheid_k
  • Verdraagsaamheid_k

Nuut by ons

Print Friendly, PDF & Email

  • Picture6
  • Picture5
  • Picture2

Nuut hier by ons? Jy is baie, baie welkom! Die skakel regs sal jou neem na ‘n blad waar jy al jou besonderhede kan verskaf sodat ons jou nader kan leer ken en deel van die Strand-Noord familie kan maak.

Daar is ook skakels na die mees algemene navrae wat ons kry.

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou