• Eerbied_k
  • Omgee_k
  • Samehorigheid_k
  • Standvastigheid_k
  • Verdraagsaamheid_k

Riaan Terblanche

Print Friendly, PDF & Email

Roeping van Ds. Riaan en Saretha Terblanche

  1. Ons geskiedenis:

Ek (Riaan) was vir 18 jaar leraar van die NG Gemeente Beaufort-Wes (1980 – 1998).  Daarna het die Here vir my, Saretha saam met ons kinders, geroep as sendelinge van die NG Kerk in Tete, Mosambiek vir ‘n tydperk van van 8 jaar (1998 – 2006).

Ons het nooit gedink om in die Sending die Here te dien nie. Ek was juis besig om in Beaufort-Wes my aftrede te beplan! Maar die Here het beter planne gehad

Ons was uitgestuur deur die NG Kerk Worcester-Audenberg in samewerking met die  Ring van Worcester. Terwyl ons daardie 8 jaar in Mosambiek gedien het as sendelinge, het my pa, Dr. Dick Terblanche, heelwat lidmate van die gemeete Strand-Noord ingelig met nuusbriewe om betrokke te raak by die bediening. Ek het ook by geleentheid in die gemeente kom terugvoer gee oor ons werk in Mosambiek, en is die gemeente baie betrokke by die opleiding van kerkleiers deur Veritas College in Mosambiek.

Na ‘n vrugbare bediening in Mosambiek,  is ek in Jan 2007 aangestel as koördineerder van opleiding van Veritas College in die Oos-Kaap, Natal en Mosambiek. Ek was ‘n tentmaker-leraar van die NG Kerk Cradock vir 6 jaar. My opdrag was om namens Veritas Kollege vir 9 maande in die Oos-Kaap en Natal,  lidmate, ouderlinge en leraars te bemagtig vir hulle bediening as leiers.  Vir die orige 3 maande van die jaar was ek betrokke in Mosambiek met dieselfde leierskaps-opleiding van Veritas Kollege en in besonder in die provinsies van Tete, Manica, Zambezia en Sofala.  Dit is vir my ‘n besondere geleentheid om die saad wat in die agt  jaar in Mosambiek gesaai is, so tot wasdom te help bring.

Op 10 Maart 2013 het ek demissie van die NG Kerk Cradock Moedergemeente ontvang, en het ons na die Strand getrek, en het die Wes-en Suid Kaap, en in besonder die Overberg streek tot by Knysna as verantwoordelikheid gehad om opleiding te inisieer en te koördineer. Verder was ek steeds verantwoordelik vir die ontwikkeling van opleiding in Mosambiek. In hierdie tyd is ek ook bevestig as ouderling van NGK Strand-Noord, en is ons bande verder verstewig.

Die gemeente ondersteun my nie net met hulle gebede nie, maar help ook finansieël vir ons onderhoud, asook bydraes vir die aankoop van boeke vir die opleiding van kerkleiers.

  1. ‘n Nuwe roeping!

Teen die einde van 2014, terwyl ek op besoek was in Mosambiek, het die Here deur heelwat kerkleiers my gevra om langtermyn terug te keer na Mosambiek. Dit het die Here ook vir my deur sy Woord (Matt 28:19-20) bevestig.

Deur die genade van die Here, kon ons ook huisvesting in Tete koop op een van die mooiste plekke: op die walle van die magtige Zambesi rivier! Ons is  vanjaar van plan om die vervalle huis, te herbou en bewoonbaar te maak. Ons bly op hierdie stadium in my pa se ou karavaan en geniet die kampery!

Ons het vanjaar 359 deelnemers (studente) in opleiding. Hulle word deur 17 fasiliteerders opgelei. Die meeste deelnemers is ouderlinge wat gereeld die Woord moet verkondig, en die meeste van hulle het geen opleiding in die maak van preek of in leierskap gehad nie.

Ons vernaamste uitdaging is om werkboeke aan die deelnemers te voorsien. Ons verwag dat elke deelnemer ten minste ‘n bydrae van 100 Mt (sowat R33) maak. Die druk van die boeke kos in die omgewing van R100 elk, en dis ‘n groot uidaging om genoeg finansiële ondersteuning te kry om die opleiding te ondersteun.

Die Here is ook besig om, soos vir Jabes, ons grondgebied uit te brei. Ons prys die Here vir nuwe gebiede in Nampula en Niassa provinsies waar kerke vra vir opleiding. Bid saam met ons vir wysheid en die middele om in daardie gebiede kerke te ondersteun en te bemagtig om die Woord van die Here met krag en in diepte te mag verkondig!

Dankie vir julle gebede en ondersteuning!

Riaan en Saretha

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou