• Eerbied_k
  • Omgee_k
  • Samehorigheid_k
  • Standvastigheid_k
  • Verdraagsaamheid_k

Ons Personeel

Print Friendly, PDF & Email

Die mense agter die skerms…

Skriba

Profile Photo

Ronelle de Graaf

Rekenkundige Beampte

Profile Photo

Nicoleen Taylor

Koster

Profile Photo

Deon Longland

Musiek Koördineerder

Profile Photo

Judy Kossatz

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou