• Eerbied_k
  • Omgee_k
  • Samehorigheid_k
  • Standvastigheid_k
  • Verdraagsaamheid_k

Ons Konteks

Print Friendly, PDF & Email

Ons gemeente is deur ‘n proses van geloofs-onderskeiding waarin ons die vraag gevra het: “Waarom het die Here Strand-Noord geplant?” As riglyn om ons te help in hierdie proses het ons baie tyd spandeer om Lukas 10:1-12 as Fokusteks te lees en te bespreek op verskeie forums. In samehang hiermee het ‘n toegewyde span vir ons ‘n (interne) Gemeenteverslag opgestel, wat ons gehelp het om mooi te kyk na wie ons as gemeente is. Daarna het ons ook gaan kyk na die omgewing waarin ons geleë is en dit het weer gelei tot ons Gemeenskapsverslag. Lees gerus hierdie drie dokumente deur – dit sal jou baie help om te verstaan hoe ons as gemeente dink oor ons rol in God se Koninkryk!

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou