Nuwe Intrekkers

Nuwe Intrekkers

Ons wil baie graag ons Nuwe Intrekkers hartlik verwelkom in ons gemeente.  Ons het egter u hulp nodig. Om aan te meld, vul asseblief onderstaande velde in of neem gerus ‘n “geel vorm” (Nuwe intrekkersvorm) by die kerkdeure, vul dit asseblief volledig in en gooi dit in die posbus.  ‘n Leraar en wyksouderling sal u spoedig besoek.

NG KERK STRAND-NOORD

PERSOONLIKE GEGEWENS VAN NUWE INTREKKERSNAAM EN ADRES VAN GESINSHOOF

TITEL, VOORLETTER EN VAN:

ADRES:

E-POS ADRES:

TELEFOONNOMMER:

SELFOONNOMMER:

HUWELIKSTAAT VAN GESINSHOOF (getroud/ongetroud/geskei/wewenaar/weduwee):MAN:

VOLLE NAAM:

IDENTITEITSNOMMER:

NOEMNAAM:

GEBOORTEDATUM:

VORIGE GEMEENTE:

WANNEER OORGEPLAAS NA VORIGE GEMEENTE:

WAAR BELYDENIS AFGELê:

WANNEER BELYDENIS AFEGELê:

VROU:

NOOIENSVAN:

IDENTITEITSNOMMER:

VOLLE NAAM:

SELFOONNOMMER:

NOEMNAAM:

GEBOORTEDATUM:

VORIGE GEMEENTE:

WANNEER OORGEPLAAS NA VORIGE GEMEENTE:

WAAR BELYDENIS AFGELê:

WANNEER BELYDENIS AFGELê:

ADRES IN VORIGE GEMEENTE:KINDERS(1): (Net kinders wat by die ouers inwoon)

VAN:

IDENTITEITSNOMMER:

VOLLE NAAM:

NOEMNAAM:

GEBOORTEDATUM:

WAAR GEDOOP:

DEUR WIE GEDOOP:

WANNEER GEDOOP:

KINDERS(2):

VAN:

IDENTITEITSNOMMER:

VOLLE NAAM:

NOEMNAAM:

GEBOORTEDATUM:

WAAR GEDOOP:

DEUR WIE GEDOOP:

WANNEER GEDOOP:

KINDERS(3):

VAN:

IDENTITEITSNOMMER:

VOLLE NAAM:

NOEMNAAM:

GEBOORTEDATUM:

WAAR GEDOOP:

DEUR WIE GEDOOP:

WANNEER GEDOOP:

KINDERS(4):

VAN:

IDENTITEITSNOMMER:

VOLLE NAAM:

NOEMNAAM:

GEBOORTEDATUM:

WAAR GEDOOP:

DEUR WIE GEDOOP:

WANNEER GEDOOP: