• Eerbied_k
  • Omgee_k
  • Samehorigheid_k
  • Standvastigheid_k
  • Verdraagsaamheid_k

Mannegroep

Print Friendly, PDF & Email

Die Mannegroep tree op by die Gesinsdiens asook spesiale dienste soos bv. Kerssangdiens en Paassangdiens.  Indien jy deel wil wees van hierdie spesiale mannegroep, kontak asseblief vir Judy by 082 417 7224.

 

 

Leave a comment

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou