• Eerbied_k
  • Omgee_k
  • Samehorigheid_k
  • Standvastigheid_k
  • Verdraagsaamheid_k

Kerkkoor

Print Friendly, PDF & Email

Die Kerkkoor tree op tydens eredienste, spesiale dienste, soos bv. Kerssangdiens, Paassangdiens ens. Om deel te wees van hierdie spesiale groep mense kontak asseblief vir Judy by 082 417 7224

Kerkkoor

 

Deel van die lekker van ons koor is ons jaarlikse afsluiting met ‘n braai en groot kuier!!

 

 

 

 

Leave a comment

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou