• Eerbied_k
  • Omgee_k
  • Samehorigheid_k
  • Standvastigheid_k
  • Verdraagsaamheid_k

Gesinsdiens Musiekgroep

Print Friendly, PDF & Email

  • Musiek

Die Gesinsdiens musiekgroep oefen Donderdagaande om 20:00 in die kerk.  Hulle tree elke Sondag op by die Gesinsdiens asook die Saaldiens.  Hulle tree ook op by spesiale dienste soos bv. Kerssangdiens en Paassangdienste.  Kontak vir Judy by 082 417 7224 indien jy by hierdie groep musikante en sangers wil aansluit.

Leave a comment

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou