• Eerbied_k
  • Omgee_k
  • Samehorigheid_k
  • Standvastigheid_k
  • Verdraagsaamheid_k

Dr Kobus Cilliers

Print Friendly, PDF & Email

Kobus Cilliers het aan die Universiteit van Stellenbosch en Wes-Kaap studeer. In 1973 het hy bewus geword van die groeiende uitdaging en geleentheid wat Islam aan die kerk van Jesus Christus stel. Die toenemende behoefte om die evangelie duidelik verstaanbaar met Moslems te deel, het hom aangegryp.

Vanaf 1984 tot 2000 was Kobus leraar in die VGK te Kenhardt. Tussen 2000 en 2003 het hy saam met OMS Internasionaal teologiese opleiding aan vlugtelinge in die middestede van Johannesburg en Pretoria aangebied. Sedert 2003 is hy via die NG Gemeente Suider-Strand by Projek Goeie Hoop betrokke. Kobus is in 1982 met Nelda Gouws getroud. Hulle het drie kinders, Jacques, Henrique en Elisca. Hulle woon in Van der Spuystraat, Strand.

NG Gemeente Suider-Strand het leiding geneem in die lansering van Projek Goeie Hoop. PGH werk saam met Christene van verskillende kerkdenominasies en organisasies om die Boodskap van Jesus Christus veral aan Moslem-medemense uit te dra. In Februarie 2003 is Kobus as leraar van die NG Gemeente Suider-Strand bevestig, met opdrag Projek Goeie Hoop.

OMS Internasionaal SA het in 1901 in Japan begin werk en in 2002 in Suid-Afrika. Hulle ervaring van die vestiging van selkerke in verskeie wêrelddele, kom goed te pas in PGH se werkwyse. Hulle is tans deel van OMS Internasionaal se “Into Africa” bediening.

Die weeklikse take behels vroeë gebedsbyeenkomste op Maandae, Donderdae en Vrydae; toerusting en saam beplan en bid op Dinsdae; uitreike op Dinsdagaande; huisbesoeke; kooroefeninge en optrede; preekmaak en selgroepe besoeke. Dan is daar nog kampe en die toerusting van leiers van kleiner kerkgroepe in die Helderberg Kom d.m.v. Veritas-opleiding. Kobus bemoei hom veral met die MBB’s (Christene uit ‘n Moslemagtergrond) wat deur hul eie mense verwerp word en baie aanmoediging nodig het.

Kontakbesonderhede:

Ankergemeente: NG Gemeente Suider-Strand

Tel: 021 854 5076 / 082 330 2179

Adres: Posbus 1206, Strand, 7139

Bydraes: OMS Internasionaal SA, ABSA tak 630341. Faks bewys van betaling aan 011 472 4946

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou