• Eerbied_k
  • Omgee_k
  • Samehorigheid_k
  • Standvastigheid_k
  • Verdraagsaamheid_k

Ons Kerkraad

Print Friendly, PDF & Email

Die Kerkraad is die kern van ons gemeente se goeie funksionering. Hierdie toegewyde manne en vroue staan aan die stuur van bykans alles wat in ons gemeente gebeur en hulle onbaatsugtige werk maak die ideale van die Koninkryk ‘n werklikheid. Op hierdie lys is die kontakbesonderhede vir ons kerkraadslede – indien jy enige verdere navrae het kan jy gerus met die kantoor in verbinding tree.

Leave a comment

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou