• Eerbied_k
  • Omgee_k
  • Samehorigheid_k
  • Standvastigheid_k
  • Verdraagsaamheid_k

Gemeenskapskalender

Print Friendly, PDF & Email

Op hierdie blad word alle gebeurlikhede in ons gemeenskap deur gegee.

Klik op die prentjie om dit te vergroot

2017

Sonja Heroldt Donderdagoggend 2 Maart 2017

 

2016

Helderberg Kamp flyer Theunis Nel advertensie1  Jan Kriel tekkie challenge  Untitled

 

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kontak ons

Kerkgebou