• Eerbied_k
  • Omgee_k
  • Samehorigheid_k
  • Standvastigheid_k
  • Verdraagsaamheid_k

Ons Aanbidding

Print Friendly, PDF & Email

Ons Erediens is die spil waarom alles in ons gemeente draai – want dit is ons Eer aan God Drie-enig wat ons bymekaar bring en bymekaar hou! Daarom glo ons dat gereelde deelname aan hierdie faset van ons gemeente-wees wesentlik belangrik is vir elkeen se geloofsgroei.