Doop

Doop

(2149)

Wil julle graag julle kindjie (/ers) ten doop bring? Dit is vir ons ‘n feestlike voorreg om te deel in hierdie mooi geleentheid. Neem asseblief net kennis van die volgende:

– Ons reserveer gebruiklik die eerste Sondag van elke maand as doop-geleentheid. Gee asb vroegtydig kennis indien julle ‘n ander datum wil versoek.

– Vul asb die onderstaande detail in vir die nodige administrasie.

– Een van die leraars sal so spoedig moontlik met julle in verbinding tree vir ‘n doopgesprek.

Ons hoop hierdie inligting help! Indien julle enige verdere navrae het kontak gerus die kantoor.

 

GEGEWENS VIR DOOP

DOOPDATUM:      

EREDIENS 08:30 OF 10:00:      

DOPELING:

IDENTITEITSNOMMER:   

VOLLE NAAM EN VAN:       

NOEMNAAM:            

GEBOORTEDATUM:     VADER

VOLLE NAAM:       

IDENTITEITSNOMMER:   

NOEMNAAM:            

LIDMAATSKAP TANS:     

MOEDER:

NOOIENSVAN:       

IDENTITEITSNOMMER:   

VOLLE NAAM:       

NOEMNAAM:            

LIDMAATSKAP TANS:     KONTAKNOMMER:     

ADRES:          

E-POS ADRES: