• Eerbied_k
  • Omgee_k
  • Samehorigheid_k
  • Standvastigheid_k
  • Verdraagsaamheid_k

Die Koekemoers

Print Friendly, PDF & Email

Die Koekemoers bly op Milanje in Mosambiek vanwaar hulle ‘n geletterdheidsprogram vir die omgewing aanbied

HOE HET ONS GEMEENTE BETROKKE GERAAK?

John en Stephanie Roux het sedert 1998 hierdie werk gedoen en ons gemeente het hulle ondersteun. Toe hulle aftree, het die Koekemoers die werk oorgeneem. Niehan was voorheen ‘n onderwyser by Hoërskool Strand en nadat hy met Carmen getrou het, kon hy sy droom om in Mosambiek betrokke te raak, begin verwesenlik.

WERK:

*   evangelisasie opleiding vir 6 bosskool en 3 regeringskoolonderwysers.

*    600 kinders in 4 bosskole word bedien (meer skole indien meer ondersteuning)

*   Hulp met ontwikkeling van die bosskool “ villages” d.m.v. bate-gebaseerde benadering. Help mense om hulleself te help.

*   Netwerkvorming met regering, landbou-organisasies, mediese sorg, water en sanitasie en ander nie-winsgewernde organisasies om die totale kind se behoeftes aan te spreek.

* Bosbiblioteke met materiaal rakende geestelike groei, onderwys, boerdery, mediese sorg en water en sanitasie

* Evangelisasie deur selfonderhoudende Engelse kursus aan regeringsamptenare

* betrokke by die stigting van kleuterskole.

* Adviseurs by kerk se eie selfonderhoudende kleuterskool

* Aanmoediging van sosiale entrepeneurskap en rentmeesterskap

* Advies rakende Christen koffiekroeg in Milange.

* Kinderklubwerk deur Carmen.

* verspreiding van prenteboeke en audio-Bybels aan ongeletterdes (‘n skenking van Bybelmedia)

*  20 volwasse leesprogramme

MISSIE EN VISIE:

Hulle glo dat die Here wil hê dat die Mosambiekse kerk self die evangelie moet uitdra. Daarom werk hulle nou saam met die IRM (IgrIja Reformada em Mocambique) . Hul leuse is Sodat hulle die Bybel kan lees en dit is ‘n goeie opsomming van die oogmerke van hulle werk.

Mosambiek Geletterheid is ‘n geloofs-gebaseerde bediening wat afhanklik is van eenmalige en maandelikse donasies om voort te gaan om die kinders van Mosambiek te bedien.

KONTAKBESONDERHEDE:

baiewarm@yahoo.com

Niehan se ouers bly in die Strand. Sy pa is Louis Koekemoer (Tel: 0837893189)

Bydraes; Rek. naam: Mozambique Development Fund

Rek nr 40-5454-5090

 

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou